1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה, ולכן מומלץ לעיין בו במלואו.

2. אתר האינטרנט www.stickshop.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י סטיק שופ – מדבקות קיר וטפטים (להלן:"החברה") ומשמש כאתר מכירה למדבקות קיר, טפטים ומוצרים נוספים להלן ("המוצרים"). "האתר" נסלק באמצעות חברת "Yaad Sarig Payments" פלטפורמת סחר אלקטרוני מתקדמת ומובילה במתן שירותי מערכות סליקת אשראי אלקטרונית בעלת אבטחת ssl מתקדמת, המערכת הינה מאושרת תקן PCI-DSS (להלן: "יעד שריג"), באמצעותה יכול ציבור הגולשים באתר להזמין ולרכוש מדבקות קיר, טפטים ומוצרים נוספים באתר.

3. תנאי שימוש ורכישה באתר


3.1 כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות
תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
הסליקה באתר נעשת באמצעות חברת "Yaad Sarig Payments" פלטפורמת סחר אלקטרוני מתקדמת ומובילה במתן שירותי מערכות סליקת אשראי אלקטרונית בעלת אבטחת ssl מתקדמת, המערכת הינה מאושרת תקן PCI-DSS והינה מאושרת ע"י חברות
האשראי בארץ ובעולם.

3.2 ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך רכישת מוצרים ובקשת מידע, אין לעשות שימוש באתר לכל
מטרה אחרת.

3.3 הזמנה באתר תתקבל ותשלח עבור הגולש באם התקיימו כל התנאים הבאים :

3.3.1 המוצרים המוזמנים נמצאים ורשומים כקיימים במלאי במועד ביצוע ההזמנה.
3.3.2 מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור ה"גולש" המתקשר עם החברה
באמצעות תקנון זה.
3.3.3 ניתן אישור למימוש העסקה ע"י חברת האשראי.
3.3.4 חל איסור להעתיק תוכן, תמונות וכן חומר נוסף מהאתר.

4. סוגי רכישות באתר, פרטיות ומידע אישי:


4.1 רכישה רגילה באתר – בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כן ניתנת ללקוח האפשרות לרשום פרטים זהים או נוספים למשלוח החשבונית.

בסיום העסקה ואישורה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה. במידה ונבחר ע"י הלקוח ביצוע הזמנת "המוצרים" בדואר רשום, תשלח לאחר משלוח "המוצרים " על ידנו הודעה נוספת לכתובת המייל שנרשמה בהזמנה ובה יעודכן הלקוח במספר הדואר הרשום למעקב עצמאי באתר הדואר (ראה סעיף אספקת מוצרים).

4.3 רכישה טלפונית – ע"פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ"י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים4.1 ו4.2 לעיל, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.

יובהר בכל הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.

4.3.1 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "החברה" זכאית לבטל את ההזמנה, וללקוח המתקשר בתקנון זה לא תהא כל טענה ו/ואו תביעה ו/או השגה בענין התנהלותה של החברה.

4.3.2 הזמנות אישיות – הזמנות אישיות מאפשרות בחירת צבע מקטלוג הצבעים באתר או הזמנות אשר מתומחרות באופן פרטני והצעת מחיר תינתן ללקוח ע"פ דרישה.
תנאי אספקת רכישה בהזמנה אישית, גם בצירוף הזמנת מוצרים נוספים תקבע ע"פ דרישת העבודה והינה ייחודית פר הזמנה. עם זאת אנו עושים את המרב בכדי לספק עבור הלקוח את ההזמנה בזמן הקצר ביותר. (ראה סעיף מוצרים).

4.3.3 הזמנות אישיות המבוצעות לפי התאמה אישית של הלקוח – אינן ניתנות להחזרה אלא באם חל פגם או חוסר תקינות במוצר עצמו. במידה וחלה טעות בבחירת צבע/ גודל מצדו של הלקוח יש לפנות אלינו במייל או בטלפון על מנת לפתור יחדיו את הנושא.

4.5 "החברה" מתחייבת לא לעשות שימוש מסחרי או להעביר את המידע הקיים על לקוחותיה לכל צד שלישי, אלא לשם מימוש הזמנות הלקוחות באתר ולצורך זה בלבד.

4.6 "החברה" מדי פעם תציע ללקוחותיה הרשומים באתר מבצעים, עדכונים, והצעות שיווקיות נוספות, ניתן בכל עת לפנות אלינו לכתובת המייל info@stickshop.co.il על מנת לבטל אישור התפוצה.

5. תשלום באתר


5.1 מחיר המוצרים באתר הינו כולל מע"מ לפי הדין.

5.2 הסליקה באתר מבוצעת ע"י "יעד שריג" חברה חיצונית המספקת עבור האתר שירותי סליקה וריטואלים.

5.2.1 אנו נוקטים משנה זהירות לפי התקנים הדרושים בהתייחס לסודיות המידע באתר.

5.2.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשה באופן מוצפן על פי תקן; פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת. כל העברה של מספר כרטיס מוצפנת לפי תקן PCI DSS , SSL.

5.2.3 בקיום מקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5.4 השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מן חברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את הלקוח בטווח 24 שעות מעת ביצוע העסקה באתר.

5.5 החיוב באתר הינו מיידי באם אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ככל שהמוצר המוזמן הינו זמין במלאי.

5.6 ככל שלא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 24 מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה "החברה" זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.

6. מוצרים באתר:


6.1 אספקת מוצרים – אספקת המוצרים ללקוח יכולה להתבצע בדואר רשום, בדואר שליחים, באיסוף עצמי בתיאום מראש בעת ההזמנה או על ידי מתקין חיצוני במידה והוזמן.

6.2 משלוח דואר רשום – בעת ההזמנה בדף הקופה ניתן לבחור הזמנת "המוצרים" בדואר רשום באמצעות דואר ישראל.הזמנת משלוח דואר רשום הינה בתשלום נפרד, לפי תעריף הנפרד בסך 50 ₪ להזמנה . מעת לעת ייתכנו שינויים בתעריף משלוח דואר רשום בשל אילוצים, ועל אחריות האתר לעדכן את התעריף בדף הבית ופרטי המשלוח.
מדבקות במלאי יוצאות מאיתנו ללקוח בתוך 2 ימי עבודה ומסופקות ללקוח בתוך 7 ימי עבודה.
מדבקות בהזמנה אישית יוצאות מאיתנו בתוך 2 – 4 ימי עבודה ומסופקות בתוך 7 ימי עבודה בדואר.


6.2.1 דמי המשלוח המצוינים תקפים למדינת ישראל בלבד. ניתן להזמין משלוחים לחו"ל בתעריף שונה
ובתיאום טלפוני. ה"מוצרים" נשלחים אל הלקוח בגליל קרטון קשיח בתוך 7 ימי עבודה. משלוחים
שהתקבלו עד השעה 12:00 יצאו ביום למחרת אלא בציון בהערות ההזמנה דחיפות למשלוח.

6.3 לאחר הוצאת המשלוח אל הלקוח, יקבל הלקוח הודעת מייל ובה מספר הדואר הרשום של הזמנתו. באמצעות מספר זה ניתן יהיה לאתר את המשלוח באתר הדואר תחת לשונית "מידע משלוחים" .

6.4 הלקוח יקבל הודעה נוספת באמצעות דואר ישראל בצורת ספח המזמין את הלקוח להגיע לדואר הקרוב בביתו (מצוין בספח) על מנת לאסוף אליו את ה"מוצרים". במידה ולא התקבל ספח זה בתוך 3-4 ימים, ניתן להתעדכן באתר הדואר וכן ניתן ליצור איתנו קשר לבירורים.

6.5 אין "החברה" אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו : כח עליון, שביתות, עיצומים
ותקלות טכניות אחרות של דואר ישראל, וכן באם הלקוח אינו אוסף את ה"מוצרים" בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון.

6.6 איסוף עצמי אחר – ניתן לאסוף מוצרים אשר הוזמנו באתר בתיאום טלפוני מראש מבאר יעקב.
בין השעות 9:00-18:00.


6.7 "החברה" ו/או "האתר" לא ישא באחריות למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

7. מדיניות החלפה/ החזרה


7.1 "החברה" מתחייבת לספק "מוצרים" חדשים ללקוח, ולפעול בהגינות וביושר מול הלקוח, תוך מתן שירות
הולם ויסודי לכל פניה.

7.2 החלפת מוצרים – ניתן להחליף כל מדבקה אשר נקנתה באתר ואשר הינה באריזתה המקורית ללא שנפתחה ונעשה בה שימוש בהתאם לחוק. זמן החלפת מדבקה הינו כ14 יום מרגע קבלת המדבקה (הן בדואר רשום והן באיסוף עצמי).

7.2.1 לא ניתן להחליף/ להחזיר מדבקות בעיצוב אישי / הזמנות אישיות – כלומר מדבקות שהוזמנו לפי דרישת צבע
ואו לפי הזמנה בהתאמה אישית של צבע/ גודל / דוגמא.

7.2.2 עלות משלוח להחלפת המוצר בדואר רשום תחול על הלקוח, כמו כן דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו.
במקרה וההחלפה נעשת בשל חוסר תקינות במדבקה לא יחויב עלות משלוח חוזר.
ניתן לבצע החלפת מוצרים ללא עלות למוצרים שאינם בהזמנה אישית ( ראו סעיף 7.2.1 ) גם באיסוף עצמי בתיאום
( סעיף 6.6).

7.2.3 במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי "האתר" ו/או "החברה" , לבטל את הרכישה הספציפית לפי שיקול דעתו.

7.3 ביטול עסקה – הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ`א – 1981 יחולו על ביטול עסקאות למעט עסקאות
מיוחדות כגון: הזמנות אישיות של "מוצרים" כגון תמונות מיוחדות, תמונות אישיות, מדבקות בצבע, וגודל המותאמות אישית לפי הזמנה. (ראו סעיף 7.2.1).

8. קניין רוחני


8.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"אתר" ובשירותיה הינם של "החברה" בלבד או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.

8.2 הרי שכל מידע, תצוגה וכיו"ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, משחקים שיווקים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "האתר". אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם.

8.3 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת החברה.

9. דין ושיפוט


9.1 .מקום השיפוט הבלעדי לכל טוענה הינו בבתי המשפט בת"א בלבד.